Horecaloket

Aanwezigheidsvergunning

Als u in uw (horeca)bedrijf speelautomaten wilt plaatsen, heeft u mogelijk 2 vergunningen nodig: een exploitatievergunning en een aanwezigheidsvergunning. Voor het exploiteren van een speelautomatenhal heeft u ook een vergunning nodig.
Dit is bepaald door de Wet op de Kansspelen. Deze wet maakt duidelijk onderscheid tussen 2 typen speelautomaten.


Waar moet ik een aanwezigheidsvergunning aanvragen?

Een aanwezigheidsvergunning vraagt u aan bij de gemeente waarin uw bedrijf gevestigd is. Deze kan slechts worden verleend aan horecabedrijven en speelautomatenhallen en telt voor één locatie of vestiging. Voor iedere andere locatie of vestiging van het (horeca)bedrijf is een aparte vergunning nodig.


Aan welke eisen moet ik voldoen?

Om een aanwezigheidsvergunning te kunnen verkrijgen dient u aan onderstaande eisen te voldoen:

  • Uw bedrijf dient een horecabedrijf of speelhal te zijn.
  • Uw horecabedrijf dient hoogdrempelig te zijn.
  • U dient van goede zeden te zijn en aan de gestelde zedelijkseisen te voldoen.
  • U dient aan te tonen over voldoende kennis te beschikken van de risico’s en de preventie van gokverslaving. Dit kunt u doen door in het bezit te zijn van het SVH Diploma Sociale Hygiëne.

 

Wie controleert de aanwezigheidsvergunning?
Vanuit haar toezichthoudende functie controleert de politie periodiek of het aantal en de aard van de geplaatste automaten overeenstemt met de verleende vergunning.

 

Zijn er veranderingen in uw bedrijf?

Tussentijdse veranderingen, bijvoorbeeld in de exploitatie of in het aantal kansspelautomaten, moet u schriftelijk melden bij de gemeente. Het kan zijn dat u bij veranderingen in uw bedrijf een nieuwe vergunning moet aanvragen of uw vergunning moet laten wijzigen.

 

 

 


Horecaloketten op de kaart

Loading map...

Loading