Horecaloket

 

Allergenen Wetgeving

 

Sinds 13 december 2014 moeten voedselverstrekkers informatie kunnen geven aan hun gasten over de aanwezigheid van allergenen in niet-voorverpakte producten. Het gaat hierbij om allergenen zoals glutenbevattende granen (o.a. tarwe en rogge), ei, vis, pinda, noten, soja, melk en schaal- en weekdieren. In totaal geldt dit voor 14 voedingsallergenen.

 

Voor verpakte producten geldt de allergenendeclaratie al sinds 2003. De uitbreiding is nu voor niet voorverpakte levensmidddelen. De wet moet de voedselveiligheid voor mensen met een allergie vergroten.

 

Wie moeten aan deze wetgeving voldoen?

Ieder bedrijf dat eet- en drinkwaren bereidt en verkoopt is verplicht om allergenen-informatie beschikbaar te stellen. Dit geldt voor alle ondernemers, leidinggevenden en medewerkers van horeca- en cateringbedrijven. Maar ook voor managers en medewerkers in zorginstellingen, sportkantines, verenigingen en buurthuizen. 

 

Aan welke eisen moet worden voldaan? 

  • Er dient informatie verstrekt te kunnen worden aan gasten over de aanwezigheid van de veertien allergenen in onverpakte producten

  • De allergeneninformatie moet in het bedrijf aanwezig zijn en altijd toegankelijk zijn voor alle medewerkers 

 

Wie controleert de Allergenen Wetgeving?

De NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) houdt toezicht op naleving van de Allergenenwetgeving. De manier waarop de NVWA gaat controleren is nog niet duidelijk. De elementen die daarbij een rol spelen zijn overzichten van producten, etiketten, afspraken in het bedrijf en het opdoen van kennis. Wie niet voldoet aan de wet, riskeert boetes die variëren van € 525 (voor kleine bedrijven) en € 1050 (voor grote bedrijven met meer dan 50 werknemers).

 

 

Zorg dat u en uw medewerkers op de hoogte zijn van de Allergenenwetgeving. Tijdens de ééndaagse Allergenen Cursus leert u hoe u kunt voldoen aan de wettelijke eisen.


Horecaloketten op de kaart

Loading map...

Loading