Horecaloket

Wijzigingen Drank- en Horecawet

 1. Met ingang van 1 januari 2015 wordt er aan leidinggevenden van horeca- of slijterijbedrijven niet meer de eis gesteld dat zij niet zijn ontzet uit het ouderlijk gezag of de voogdij.
 2. Per 1 januari 2014 heeft de rijksoverheid de leeftijdsgrens verhoogd voor alcoholhoudende drank van 16 naar 18 jaar. 
 3. Gemeenten zijn verplicht om  een gemeentelijk preventie- en handhavingsplan op te stellen. Uiterlijk 1 juli 2014 dient de gemeenteraad het eerste preventie- en handhavingsplan te hebben vastgesteld (dit blijkt uit artikel 43a DHW).
 4. Toezicht op de Drank- en Horecawet is op 1-1-2013 van de NVWA naar de gemeenten overgegaan.
 5. De burgemeester is voortaan belast met de uitvoering van de Drank- en Horecawet.
 6. De gemeente kan overtreders zelf bestuurlijke boetes opleggen (hoogte van de boete ligt vast in 'boetebesluit'); de opbrengsten gaan naar de gemeentekas.
 7. De burgemeester kan bij overtreding van de Drank- en Horecawet een horeca- en slijterijvergunning schorsen.
 8. Elke gemeente heeft voor 1-1-2014 een verordening paracommercie moeten vaststellen waarin de schenktijden, privé bijeenkomsten en bijeenkomsten van derden worden geregeld.
 9. De gemeente kan bij verordening extreme prijsacties in horeca en detailhandel verbieden (bijvoorbeeld happy hours en gratis drinken in de horeca en stuntprijzen in de supermarkt).
 10. De gemeente kan bij verordening toelatingsleeftijden tot horecalokaliteiten en terrassen bepalen (en ook koppelen aan tijdstippen).
 11. Detailhandelsbedrijven zonder Drank- en Horecavergunning (zoals supermarkten, snackbars, avondwinkels) die in één jaar driemaal het verbod overtreden van verkoop van alcoholhoudende drank aan jongeren onder de acttien jaar mogen tijdelijk geen alcohol meer verkopen (3-strikes-out).
 12. Jongeren onder de achttien jaar die in het bezit zijn van alcoholhoudende drank in het openbaar zijn strafbaar (boete € 45,-).
 13. Ondernemers die al in het bezit zijn van een Drank- en Horecavergunning, hoeven een nieuwe leidinggevende, die in het bezit is van het SVH Diploma Sociale Hygiëne, slechts te melden en geen nieuwe vergunning aan te vragen.
 14. De burgemeester kan een Drank- en Horecavergunning intrekken als de ondernemer binnen twee jaar driemaal een leidinggevende met een crimineel verleden aanmeldt.
 15. De termijn waarop een gemeente over een vergunningaanvraag moet hebben beslist wordt verkort (conform Algemene wet bestuursrecht).

Horecaloketten op de kaart

Loading map...

Loading