Bestuurlijke boetes Drank- en Horecawet

Bij de hoogte van de boete wordt gekeken naar de ernst van de overtreding en of de wetovertreder een kleine ondernemer is (minder dan vijftig werknemers) of een grotere ondernemer is
 

• Overtredingen (categorie I) Bijvoorbeeld: geen leeftijdsgrenzen aangeven bij verkoop van alcohol.

-   € 680,- boete voor kleine ondernemers

-   € 1.360,- boete voor grotere ondernemers

• Ernstige overtredingen (categorie II) Bijvoorbeeld: geen leidinggevende met het Diploma Sociale Hygiëne aanwezig tijdens openingstijden.

-   € 1.020,- boete voor kleine ondernemers

-   € 2.040,- boete voor grotere ondernemers

• Zeer ernstige overtredingen (categorie III) Bijvoorbeeld: exploitatie zonder Drank- en Horecavergunning.

-   € 1.360,- boete voor kleine ondernemers

-   € 2.720,- boete voor grotere ondernemers