Horecaloket

Drank- en Horecavergunning

Als u alcohol schenkt of verkoopt, dan heeft u een Drank- en Horecavergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor cafés, restaurants en slijterijen, maar ook voor sportkantines, buurthuizen en zorginstellingen.

 

Waar moet ik deze vergunning aanvragen?
U vraagt de vergunning aan bij uw gemeente als u uw (horeca)bedrijf start. De vergunning gaat over het pand, de inrichting en de leidinggevenden. Als daarin iets wijzigt, dient u hiervan melding te maken bij uw gemeente. Vermeld op uw aanvraag elke ruimte, ook een terras.

 

Aan welke eisen moet ik voldoen? Bekijk hier het filmpje

  • Uw bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • Uw pand voldoet aan eisen die de gemeente stelt aan bijvoorbeeld plafondhoogte en oppervlakte, ventilatie en aanwezigheid van toiletten
  • U oefent in dezelfde ruimte geen detailhandel uit
  • Er moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn die in het bezit is van het SVH Diploma Sociale Hygiëne.

 

Wie controleert de Drank- en Horecawet?

Sinds 1 januari 2013 is uw gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de Drank- en Horecawet. In iedere gemeente worden strenge controles uitgevoerd door speciaal opgeleide BOA’s. Worden er bestuurlijke boetes opgelegd, dan gaat de opbrengst naar de gemeentekas.

 

Zijn er veranderingen in uw bedrijf?

Verandert de leidinggevende van uw (horeca)bedrijf? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Verandert de rechtsvorm van uw (horeca)bedrijf? Dan moet u een nieuwe Drank- en Horecavergunning aanvragen. Verandert uw (horeca)bedrijf bouwtechnisch zo dat de omschrijving in uw vergunning niet meer klopt? Dan moet u dit binnen een maand melden bij uw gemeente.
 

Nieuwe Drank- en Horecawet

Op 1 januari 2014 is de nieuwe Drank- en Horecawet ingegaan. Bekijk hier de belangrijkste wijzigingen.

 

Zorg dat u in het bezit bent van uw Diploma Sociale Hygiëne en vraag dan uw Drank- en Horecavergunning aan bij het Horecaloket van uw gemeente.


Horecaloketten op de kaart

Loading map...

Loading