Horecaloket

Exploitatievergunning

In veel gemeenten heeft u, naast een Drank- en Horecavergunning, ook een exploitatievergunning nodig. U vraagt een exploitatievergunning aan als u een horecazaak start, overneemt of uitbreidt. 

 

Waar moet ik deze vergunning aanvragen?

De exploitatievergunning vraagt u aan bij de gemeente waarin uw bedrijf zich bevindt. Niet alle gemeenten stellen een exploitatievergunning verplicht. De vergunning is meestal verplicht in gemeenten waar overlast wordt verwacht.
 

Aan welke eisen moet ik voldoen?

De eisen voor het verkrijgen van een exploitatievergunning verschillen per gemeente. Aan een vergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze hebben te maken met openbare orde, veiligheid en zedelijkheid in de omgeving van het bedrijf. Deze voorwaarden staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van uw gemeente. De leidinggevenden moeten aan deze eisen voldoen. Mogelijk vraagt uw gemeente om een ingevuld Bibob-formulier.

 

Wie controleert de exploitatievergunning?

De politie ziet toe op de naleving. Gemeenten gebruiken de exploitatievergunning om in die gevallen waar de openbare orde in het geding is snel maatregelen te kunnen treffen. In bepaalde gevallen is het zelfs mogelijk om de exploitatievergunning in te trekken en de accommodatie te sluiten.

 

Zijn er veranderingen in uw bedrijf?

U moet een exploitatievergunning wijzigen of opnieuw aanvragen als:

  • de rechtsvorm van uw onderneming verandert
  • u nieuwe activiteiten gaat uitvoeren
  • u bouwkundig gaat uitbreiden
  • u een terras gaat exploiteren of uitbreiden
  • u andere leidinggevenden in dienst neemt


 Ga naar het Horecaloket van uw gemeente en kijk of u een exploitatie-
 vergunning nodig heeft.

 


Horecaloketten op de kaart

Loading map...

Loading