Hoogdrempelige Horeca

De Wet op de kansspelen noemt een horecagelegenheid hoogdrempelig wanneer:

- zij in het bezit is van een geldige Drank- en Horecawetvergunning;

- een bezoek aan deze ruimte op zichzelf staat en er geen andere activiteiten plaatsvinden;
- de activiteiten zich in belangrijke mate richten op personen van achttien jaar of ouder.


Hoogdrempelige horecagelegenheden, zoals cafés en restaurants, mogen maximaal twee kansspelautomaten plaatsen. De plaatselijke gemeente kan in een verordening het toegestane aantal kansspelautomaten vastleggen.