Eisen aan leidinggevenden

Op uw Drank- en Horecavergunning staat wie de leidinggevende is. Als u ruime openingstijden heeft, zijn dat vaak meerdere personen. Niet iedereen mag leidinggevende zijn. Een leidinggevende:

-   is 21 jaar of ouder

-   is in het bezit van het SVH Diploma Sociale Hygiëne

-   staat niet onder curatele

-   is niet van slecht levensgedrag