Horecaloket

Modelverordeningen

Sinds 1 januari 2013 is het toezicht op de Drank- en Horecawet overgegaan van de NVWA naar de gemeenten. In artikel 43a van de Drank- en Horecawet (DHW) is bepaald dat gemeenten sinds 1 juli 2014 verplicht zijn een preventie- en handhavingsplan op te stellen. Hierin leggen gemeenten vast hoe ze invulling geven aan haar toezichts- en handhavingstaak in het kader van de DHW.

 

Het plan bevat de hoofdzaken van het beleid met betrekking tot de preventie van alcoholgebruik door jongeren en de handhaving van de wet.

 

In het plan komen in ieder geval aan bod:

  • De doelstellingen van het preventie- en handhavingsbeleid alcohol.
  • Welke acties worden ondernomen om alcoholgebruik, met name onder jongeren, te voorkomen (al dan niet in samenhang met andere preventieprogramma’s gericht op gezondheid).
  • De wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd en welke handhavingsacties in de door het plan bestreken periode worden ondernomen.
  • De minimaal te behalen resultaten in de door het plan bestreken periode.

 

Onderstaand treft u diverse modelverordeningen voor het opstellen van een Preventie- en Handhavingsplan.

 

Nieuwe modelverordening Drank- en Horecawet

Wijzigingen Modelverordening Drank- en Horecawet

Modelverordening Paracommercie VNG

Model Preventie- en Handhavingsplan Trimbos Instituut

 


Horecaloketten op de kaart

Loading map...

Loading