Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Heeft u personeel in dienst? Dan moet u een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. Uw werknemers moeten de RI&E kunnen inzien. De RI&E moet u bij de start van uw onderneming hebben. Als u een RI&E maakt, gaat u na:

> welke risico's er zijn voor uw personeel en uw onderneming;

> welke maatregelen u inmiddels heeft genomen om schade aan de gezondheid van u en uw werknemers te voorkomen;

> welke maatregelen u gaat nemen (plan van aanpak).

 

Hoe stelt u een RI&E op?

> U heeft meer dan 25 werknemers

Bij het opstellen van de RI&E moet u zich laten helpen door een preventiemedewerker. De RI&E laat u toetsen door een gecertificeerde arbodeskundige.

> U heeft maximaal 25 werknemers

Maakt u voor het opstellen van de RI&E gebruik van een erkend RI&E-instrument dat uw brancheorganisatie heeft ontwikkeld? Dan hoeft u de RI&E niet door een arbodeskundige te laten beoordelen.

 

Voorbeeld van een RI&E

Hier vindt u een voorbeeld van een checklist gezondheidsrisico's en een RI&E.