Strenge controles gemeente

De gemeente kan de volgende sancties opleggen bij overtredingen:

-   een bestuurlijke boete

-   het intrekken van de Drank- en Horecavergunning

-   het schorsen van de Drank- en Horecavergunning voor maximaal 12 weken

-   het verwijderen van bezoekers

-   Three Strikes Out;  als een ondernemer binnen 12 maanden driemaal dezelfde 
    overtreding begaat, kan de gemeente een ondernemer het recht om alcohol te verkopen 
    ontnemen, minimaal voor 1 week en maximaal voor 12 weken