Terrasvergunning

Wilt u een terras plaatsen bij uw café of restaurant? Dan heeft u een terrasvergunning nodig. Ook als u het terras op uw eigen terrein wilt plaatsen.

 

Waar vraagt u een terrasvergunning aan?

Een terrasvergunning vraagt u aan bij uw gemeente. Als u een Drank- en Horecavergunning of een exploitatievergunning horecabedrijf aanvraagt, vermeldt u dat u een terras heeft. Heeft u al een exploitatievergunning horecabedrijf, drank- en horecavergunning of omgevingsvergunning? Dan moet u deze wijzigen.

 

Welke regels gelden voor uw terras?

De regels voor een terras verschillen per gemeente. Een terras is alleen toegestaan bij een gevestigde horecazaak. Uw terras mag geen:

> schade toebrengen aan de weg;

> gevaar opleveren voor weggebruikers;

> belemmering vormen voor beheer en onderhoud van de weg.

 

Terrasseizoen

Sommige gemeenten kennen een terrasseizoen. U krijgt dan een vergunning voor de duur van het seizoen. In de terrasvergunning staat voor welke periode deze is verleend. Als uw gemeente geen terrasseizoen kent, dan mag u het hele jaar een terras hebben.

 

Wat kost een terrasvergunning?

Voor een terrasvergunning betaalt u meestal leges. De hoogte daarvan staat in de legesverordening van de gemeente. Als uw terras op grond van de gemeente staat, moet u een vergoeding betalen. Dit heet precariobelasting.