Horecaloket

Terrasvergunning

Wilt u een terras plaatsen bij uw bedrijf? In sommige gemeenten heeft u dan een aparte terrasvergunning nodig. Ook als het terras op uw eigen grond ligt.

 

Waar moet ik deze vergunning aanvragen?

U vraagt een terrasvergunning aan bij uw gemeente. Daarnaast vermeldt u dat u een terras heeft als u een Drank- en Horecavergunning en een exploitatievergunning aanvraagt. In sommige gemeenten volstaat een aanvulling hierop en heeft u geen aparte terrasvergunning meer nodig.

 

Aan welke eisen moet ik voldoen?

U krijgt alleen een vergunning voor een terras dat dicht bij uw horecagelegenheid ligt. Het moet ‘bedienbaar’ zijn, dus te belopen voor u en uw medewerkers. De gemeente bepaalt tot hoe laat u alcohol mag schenken. Ook stelt een gemeente vaak eisen aan de grootte van uw terras of aan de stoelen die er staan. De voorwaarden kunnen dus per gemeente verschillen en staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van uw gemeente.

Uw terras mag in ieder geval geen:

  • schade toebrengen aan de weg;

  • gevaar opleveren voor weggebruikers;

  • belemmering vormen voor beheer en onderhoud van de weg.

 

Wie controleert de terrasvergunning?

Als de terrasvergunning wordt verstrekt, ontvangt de politie een afschrift. De controle vindt plaats op naleving van de voorwaarden zoals vermeld in de vergunning door de politie.

 

Zijn er veranderingen in uw bedrijf?

U moet een nieuwe terrasvergunning aanvragen als er iets wijzigt in de omvang of de ligging van het terras, of als de rechtsvorm van uw onderneming wijzigt

 

  Ga naar het Horecaloket van uw gemeente om te kijken of u een
  aparte terrasvergunning nodig heeft.

 


Horecaloketten op de kaart

Loading map...

Loading