Horecaloket

Warenwet

In de horeca moet u de regels voor voedselveiligheid naleven, dit is een verplichting vanuit de Warenwet. Als u eet- en drinkwaren in uw bedrijf bereidt moet u over een HACCP-plan beschikken of een goedgekeurde Hygiënecode volgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor cafés en restaurants, maar ook voor een sportkantines, buurthuizen of zorginstellingen.

 

Aan welke eisen moet ik voldoen?

  • U bent als ondernemer wettelijk verplicht om aan de eisen van HACCP te voldoen
  • U moet werken volgens een goedgekeurde Hygiënecode die op uw branche is afgestemd
  • De Hygiënecode moet in het bedrijf aanwezig zijn en altijd toegankelijk zijn voor uw medewerkers 
  • Uw medewerkers moeten een training of instructie hebben gevolgd op het gebied van voedselhygiëne, deze moet afgestemd zijn op hun werkzaamheden

 

Wie controleert de Warenwet?

De NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) controleert of u zich aan de regels voor voedselveiligheid en hygiëne houdt. Als dat niet het geval is, kunt u een waarschuwing of een boete krijgen. Bedrijven die binnen twee jaar 3 keer een boete hebben gekregen, komen in de categorie van 'notoire overtreders'. De NVWA kan bij deze overtreders zelfs overgaan tot sluiting van het bedrijf.

 

  Zorg ervoor dat iedere medewerker, die in aanraking komt met eet-
  en drinkwaren, een Training Hygiënecode HACCP gevolgd heeft.


Horecaloketten op de kaart

Loading map...

Loading