Welke opleiding is nodig om toezicht op de DHW uit te mogen voeren?

Vanaf 2013 heeft de gemeente de taak toezicht te houden op de DHW. In de wet zelf worden geen opleidingsnormen gesteld. Welke opleiding nodig is voor het uitvoeren van het toezicht is te vinden op www.handhavingdhw.nl.