Horecaloket

Wet Bibob

Als horecaondernemer is de kans groot dat u te maken krijgt met de Wet Bibob (Wet Bevordering Integriteits Beoordelingen). Vanaf juli 2013 mag de gemeente de Wet Bibob inzetten op iedere gemeentelijke vergunning. Met de Wet Bibob wil de overheid voorkomen dat een bepaalde vergunning die zij afgeeft wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de afgifte van een Drank- en Horecavergunning aan een café dat is opgezet om zwart geld afkomstig uit drugshandel wit te wassen.

 

Wet Bibob bij vergunningaanvraag bij gemeente

Vraagt u bij de gemeente een Drank- en Horecavergunning of exploitatie-vergunning aan? Dan kan de gemeente u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de integriteit van uw onderneming of de bij uw onderneming betrokken personen. Als uit onderzoek blijkt dat de aanvrager van de vergunning verdacht wordt van betrokkenheid bij criminele activiteiten, zal de gemeente de gevraagde vergunning niet afgeven of een reeds verleende vergunning intrekken.

 

Aan welke eisen moet ik voldoen?

Gemeenten die de Wet Bibob toepassen gebruiken een ‘Bibob-vragenformulier’ dat ingevuld moet worden bij het aanvragen van nieuwe (horeca)vergunningen. De inhoud van de vragenlijst verschilt per gemeente. De lijst bevat meestal vragen over bepaalde zaken uit het verleden. Zoals het betalingsgedrag tegenover de belastingdienst en overige crediteuren, eventuele faillissementen, het soort financiering van het bedrijf en de persoonsgegevens van de eigenaar van het bedrijfspand.

 

Zijn er veranderingen in uw bedrijf?

Wanneer u een nieuwe leidinggevende aanstelt of de structuur van uw onderneming verandert omdat u deze bijvoorbeeld onderbrengt in een B.V., dan moet u dit doorgeven aan uw gemeente.


Horecaloketten op de kaart

Loading map...

Loading